Zapraszamy na otwarte walne zebranie członków i sympatyków.

Poniedziałek 11 marca o godzinie 18.00 w klubie emerytów i rencistów ul. Wysoka 1