Spotkanie przedstawicieli miast partnerskich

W grudniu zeszłego roku Zarząd Stowarzyszenia Puszczykowo – Chateaugiron   postanowił zorganizować spotkanie przedstawicieli miast i gmin wielkopolskich, które tak jak Puszczykowo współpracują z wybranymi okręgami we Francji. Poznański Dom Bretanii udostępnił nam listę miast partnerskich i na jej podstawie –  poprzez urzędy i szkoły – skontaktowaliśmy się z osobami bezpośrednio zaangażowanymi w wymianę polsko – francuską.

Nie wszyscy – ze względu na odległość lub niedogodny termin – odpowiedzieli na naszą propozycję, wielu jednak przyjęło z radością zaproszenie do Puszczykowa.

Tak więc w piątek 17 stycznia gościliśmy w salce Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – przy kawie, herbatce i ciastkach –  przedstawicieli  Dopiewa,  Książa Wielkopolskiego, Kwilcza, Pobiedzisk, Stęszewa, Suchego Lasu i Śremu.

 W czasie ponad dwugodzinnego spotkania  wszyscy zaprezentowali  swoją działalność  i plany na bieżący rok. Okazało się, że w bardzo różny sposób realizowana jest współpraca z miastami bretońskimi. Jeżdżą grupy duże i bardzo małe,  młodzież   i dorośli, przedstawiciele lokalnych organizacji, a także  sportowcy i grupy zawodowe. Odwiedziny odbywają się w lecie i  w czasie roku szkolnego, podróżuje się autobusami lub samolotem i pociągiem. Wymiana realizowana jest w cyklu rocznym, dwuletnim , a nawet  czteroletnim. Różne są także sposoby finansowania działań  i pozyskiwania funduszy.

Rozmawialiśmy o problemach, jakie napotykamy i jak je rozwiązujemy. Wymienialiśmy się doświadczeniami i spostrzeżeniami. Stworzyliśmy listę kontaktów miast i obiecaliśmy sobie współpracę.  Wszyscy wyjechali z przeświadczeniem, że takie spotkania należy kontynuować.

Małgorzata Derengowska

Stowarzyszenie Puszczykowo- Chateaugiron