Wszystkich zainteresowanych tegorocznym wyjazdem do Bretanii zapraszamy na zebranie we wtorek 10 marca o godz. 18.00  tam gdzie zawsze – salka MOPS-u w „Starej Szkole”.

Omówimy trasę, upominki, cenę. Poruszyć chcemy także temat dni Puszczykowa, atrakcji w Domu Bretanii i planowanego turnieju gry w bool’e.