Zarząd Stowarzyszenia Puszczykowo – Châteaugiron zwołuje Nadzwyczajne Zebranie Walne Członków Stowarzyszenia , w środę 19 października, o godz. 19.30, w sali Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów, przy ul. Wysokiej 1 w Puszczykowie. Drugi termin: 19 października, godz. 19.45.

 

 

Share