Puszczykowo, dnia 1 września 2017 r.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia 13 września 2017 kontynuujemy lektorat języka francuskiego, po przerwie wakacyjnej.
Wszyscy uczestnicy zajęć proszeni są o wysłanie zgłoszenia udział w lektoracie w formie wiadomości mailowej o tytule ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W LEKTORACIE wraz z informacją kontaktową (imię i nazwisko, adres mailowy, nr telefonu oraz – jeśli miejsce zamieszkania jest inne niż Puszczykowo – proszę wpisać miejsce zamieszkania), do dnia 10 września 2017, wpisując w okienku adresata dwa adresy mailowe:
martondine@gmail.com Marta Rzepczyńska, Prezes Stowarzyszenia
francja.kotynia@gmail.com Paweł Kotynia, Skarbnik Stowarzyszenia.
Zajęcia prowadzić będzie nasza Pani Lektorka mgr Magdalena Kobierska,
a uczestnicy kursu spotykają się w tych samych grupach, dniach i godzinach,
co w poprzednim semestrze:
Środa
15.00-15.30 Dzieci 5+
15:30-16:30 Dorośli grupa kontynuująca na poziomie początkującym
16:30-17:30 Dorośli grupa średniozaawansowana niższa
17:30-18:30 Dorośli grupa początkująca
18:30-19:30 Dorośli grupa zaawansowana

Piątek
15:30-16:00 Dzieci 5+
16:00-17:00 Dorośli grupa średniozaawansowana wyższa
17:00-18:00 Dorośli grupa początkująca

Kursanci będą kontynuować naukę w oparciu o te same podręczniki, a w kadrze zajęć planujemy uruchomić także projekt sceniczny w języku francuskim, dla uczestników lektoratu.
Jednocześnie z góry dziękujemy za wpłacenie darowizny na rzecz Stowarzyszenia Puszczykowo – Châteaugiron do dnia 30 września 2017, w formie przelewu na konto bankowe:
Bank Pekao, nr konta: 63 1240 6595 1111 0010 7302 9211
z dopiskiem w tytule: darowizna
Dorośli:
150 zł / rok – członkowie Stowarzyszenia (od kwoty 200 zł odliczamy opłaconą składkę członkowską)
200 zł / rok – mieszkańcy Puszczykowa nie będący członkami Stowarzyszenia (objęci dotacją Urzędu Miasta w Puszczykowie)
250 zł / rok – członkowie Stowarzyszenia spoza Puszczykowa: (od kwoty 300 zł odliczamy opłaconą składkę członkowską)
300 zł / rok – uczestnicy spoza Puszczykowa (nie objęci dotacją Urzędu Miasta
w Puszczykowie)

Dzieci:
80 zł /rok – dla dzieci członków Stowarzyszenia oraz dla dzieci członków wspierających Stowarzyszenie. Roczna składka dla członka wspierającego wynosi 25 zł
110 zł / rok – dzieci spoza Stowarzyszenia mieszkające w Puszczykowie (objęte dotacją Urzędu Miasta w Puszczykowie)
125 zł / rok – dzieci członków Stowarzyszenia spoza Puszczykowa oraz dzieci spoza Puszczykowa członków wspierających Stowarzyszenia. Roczna składka dla członka wspierającego wynosi 25 zł
140 zł /rok – dzieci spoza Puszczykowa (nie objęte dotacją Urzędu Miasta w Puszczykowie)

Dziękujemy za wszystkie dotychczas dokonane przez Państwa wpłaty i za przestrzeganie obowiązujących terminów.

Oczekujemy licznego udziału Państwa w lektoracie i życzymy sukcesu w nauce tego pięknego języka!

Jednocześnie wszystkich z Państwa zachęcamy do przybliżenia się do naszego Stowarzyszenia, które jest przestrzenią entuzjastów kultury języka francuskiego
w Puszczykowie i w której nawiążą Państwo ciekawy kontakt z naszymi przyjaciółmi
z Bretanii. Najbliższe zebranie Stowarzyszenia odbędzie się dnia 3 października 2017
o g. 18.30 w naszej siedzibie przy ul. Wysokiej 1 (sala klubu seniora) i już dziś Państwa serdecznie zapraszamy na to spotkanie. Członków Stowarzyszenia prosimy o przyniesienie na zebranie zdjęć z lipcowej wymiany.

Z pozdrowieniami, bien à vous
Zarząd Stowarzyszenia Puszczykowo – Châteaugiron

Share