Serdecznie zapraszamy na Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Puszczykowo – Châteaugiron, które odbędzie się w siedzibie przy ul. Wysokiej 1 w Puszczykowie (wejście od tyłu budynku, klub seniora), dnia 13 marca 2018 (tj. we wtorek), o godzinie 18.30. Drugi termin zebrania to wtorek 13 marca 2018 o godz. 18.45.
Po zebraniu walnym, tj. około g. 19.15 zapraszamy na Otwarte Zebranie Członków Stowarzyszenia dotyczące tegorocznej wymiany oraz spraw bieżących.

Share