Małgorzata Derengowska –  prezes

Hanna Baranowska-Badeja – członek zarządu

Paweł Kotynia – skarbnik

Andrzej Nowak – sekretarz

Agnieszka Mocek – viceprezes

Filip Ryglewicz – członek zarządu