Marta Rzepczyńska,  Prezes

Hanna Baranowska-Badeja, Wiceprezes

Paweł Kotynia, Skarbnik

Liliana Golka, Sekretarz

Iwona Przybylska-Rybczyńska, Członek Zarządu

Filip Ryglewicz, Członek Zarządu

Share